Partneri

 • vesely_logo.png
 • swietelsky.jpg
 • logo_wolfcars.png
 • logo_robkerk.jpg
 • logo_mercury_broker.png
 • kosice_audit_b.jpg
 • ids_kosice.jpg
 • grantech_logo.png
 • erby.jpg
 • enpal_logo.png
 • CBelektro_a.jpg

 

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený účastník Košickej amatérskej bedmintonovej ligy,

na vzájomné kontakty s protihráčmi počas jednotlivých kôl ligy, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.

Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva občianske združenie Klub priateľov športu Košice., zap. V registri občianskych združení Ministerstva vnútra, IČO: 35529717, so sídlom Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, email: office@badmintonspot.sk (ďalej len „správca“).

Aké osobné údaje spracúvame?
Aby sme Vám umožnili vzájomnú komunikáciu počas kola, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefón a email.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme Vám mohli poskytovať možnosť kontaktovať sa pri dohadovaní miesta a času jednotlivých zápasov ligy.

Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať kliknutím na tlačítko súhlasu pri prihlásení do ligy
Tento súhlas je zaznamenaný vo Vašom prihlasovacom formulári.

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
zaslaním oznámenia na email office@badmintonspot.sk.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme Vám mohli poskytovať možnosť online rezervácie kurtov uchovávame,
kým trvá Vaša účasť v amatérskej lige, alebo kým neodvoláte svoj súhlas zaslaním emailu na office@badmintonspot.sk.

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email office@badmintonspot.sk.
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie Tournament planner bežiacej lokálne na PC poverenej osoby a sú poskytované ostatným účastníkom amatérskej ligy.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov,
prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. 

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.
O každej zmene budete informovaní emailom.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú vypracované občianskym združením Klub priateľov športu Košice.