Parabedminton - klasifikacia

 
 
Tak ako v klasickom bedmintone aj v parabedmintone sa hrajú dvojhry mužov a žien, štvorhry mužov a žien a zmiešané štvorhry. V parabedmintone ale pribúda 6 športových tried podľa stupňa zdravotných limitácií.
 
 
 
Wheelchair 1 WH 1Hráči v tejto triede vyžadujú na bedminton invalidný vozík. Hráči v tejto športovej triede majú zvyčajne poruchu funkcie dolných končatín a trupu.
 
 
Wheelchair 2 WH 2Hráč v tejto triede môže mať poškodenie jednej alebo oboch dolných končatín a minimálne alebo žiadne poškodenie trupu. Hráči sú povinní hrať na invalidnom vozíku.
 
 
Standing Lower SL 3V tejto triede musí hráč hrať v stoji. Hráč môže mať poškodenie jednej alebo oboch dolných končatín a zlú rovnováhu pri chôdzi/behu.
 
 
Standing Lower SL 4Druhá trieda v stoji, kde má hráč menšie postihnutie v porovnaní so športovou triedou SL 3. Hráč môže mať poškodenie jednej alebo oboch dolných končatín a minimálne poškodenie rovnováhy pri chôdzi/behu.
 
 
Standing Upper SU 5Hráči v tejto triede majú poškodenie horných končatín. Porucha môže byť na hrajúcej alebo v nehrajúcej ruke.
 
 
Short Stature SH 6Jedná sa o hráčov, ktorí majú nízky vzrast kvôli genetickému stavu, ktorý sa často označuje ako „nanizmus“.
 
 
Jediný spôsob pre nového hráča ako byť klasifikovaný, je zúčastniť sa medzinárodného turnaja na ktorom je ohlásená možnosť
klasifikácie pred týmto turnajom.
Klasifikácia prebieha tak, aby športovcov bolo možné zaradiť do športovej triedy alebo skupiny na súťaž. Klasifikačný proces umožňuje 
zaradenie športovcov do triedy tak, aby mohli súťažiť na turnaji proti sebe.
Klasifikačný proces zahŕňa lekársku prehliadku a niektoré bedmintonové aktivity, aby sa klasifikátorom ukázalo, aké
bedmintonové pohyby a údery sú pre športovca ľahké alebo ťažšie.
V procese klasifikácie je hráčovi pridelená športová trieda. Hráčom je tiež pridelený štatút športovej triedy (ktorý naznačuje, 
kedy by mali byť hráči hodnotení a ako možno napadnúť rozhodnutie o ich športovej triede).

Klasifikačný poriadok určuje rámec, v ktorom prebieha proces klasifikácie.

Kritériá minimálneho poškodenia pre každú zo športových tried sú popísané v klasifikačných predpisoch.

Ak hráč predtým nesúťažil na medzinárodnom turnaji, musí sa podrobiť hodnoteniu / klasifikácii hráča predtým, ako začne 
súťažiť na svojom prvom medzinárodnom turnaji. Hráč nastúpi so statusom športovej triedy „nový“ (N) a musí predložiť nasledujúce: Vyplnený formulár s lekárskymi informáciami o hráčovi (formulár 1) Vyplnený formulár súhlasu s hodnotením hráča (formulár 2) Poskytnúť zdravotnú dokumentáciu BWF štyri týždne pred medzinárodným turnajom
Hráči, ktorí prvýkrát absolvujú turnaj, musia vyplniť formuláre 1 a 2 predtým, ako sa zúčastnia svojho prvého medzinárodného turnaja. 
Hráč sa pred súťažou podrobí hodnoteniu / klasifikácii hráča klasifikátorom BWF. Tieto formuláre sú súčasťou klasifikačných predpisov a sú dodatkom 7, dodatkom 8, dodatkom 9 a dodatkom 10 klasifikačných predpisov. Informácie o zdravotnom stave hráča pre všetkých nových hráčov je potrebné odoslať 4 týždne pred začiatkom súťaže
na túto e -mailovú adresu: classification@bwfbadminton.org