Tichá spomienka

Vytlačiť
S hlbokým zármutkom oznamujeme športovej verejnosti, že 3.decembra 2020 nás navždy opustil dlhoročný predseda bedmintonového oddielu Lokomotívy Košice
 
                          RNDr.Ivan Fecko
                     ( 5.1.1931 - 3.12.2020 )
 
Pán Fecko bol predsedom oddielu v období rokov 1971 - 1978 a vo veľkej miere sa pričinil o popularizáciu bedmintonu na Slovensku, najmä organizáciou v tých časoch významného medzinárodného turnaja "O Pohár Košického večera".
 
Česť jeho pamiatke !