Partneri KABL

Ročník 2017 / 2018 - 7.kolo
 
Trvanie kola: 25.4.2018 - 27.5.2018 
 
Do ukončenia kola ostáva:
 
 
Výsledky doplnené: 


Kolo môžete sledovať aj na stránke tournamentsoftware

Hráči boli zaradení do skupín podľa výsledkov uplynulého kola a odchodov hráčov z ligy. 


Hráči, ktorí z ligy odišli: Peter Sand, Tomáš Mihalčiak, Ondrej Adamec

V lige vítame: Tomáš Mergleský, Patrik Kuchár, Peter Štofaník
 
Kolo neodohrá:

Prosím odstupujúcich hráčov, aby svoje rozhodnutie oznámili riadiacemu súťaže vždy pred vyhlásením nového kola.

Prihlasovanie do ligy je priebežné, hráč bude vždy doplnený do nasledujúceho kola ligy.
 

Dvojhra mužov

Dvojhra mužov - Skupina A / koef. 5,0

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Andrej Abelovsky R2 R3 R4 R5
2 Roman Kovács R2 R4 R5 R1
3 Vladimír Jankovič R3 R4 R1 R2
4 Peter Dančák R4 R5 R1 R3
5 Martin Halecký R5 R1 R2 R3


Tabuľka - Skupina A

Standings Pts Pl. Games Points
1 Andrej Abelovsky 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Roman Kovács 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Vladimír Jankovič 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Dančák 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Martin Halecký 0 0 0 - 0 0 - 0

Dvojhra mužov - Skupina B / koef.4,6

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

 

1 2 3 4 5
1 Marcel Buchala R2 R3 R4 R5
2 Matus Biroscak R2 R4 R5 R1
3 Miroslav Lukáč R3 R4 R1 R2
4 Matúš Palenčík R4 R5 R1 R3
5 Ondrej Turis R5 R1 R2 R3

Tabuľka - Skupina B

Standings Pts Pl. Games Points
1 Marcel Buchala 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Matus Biroscak 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Miroslav Lukáč 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Matúš Palenčík 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ondrej Turis 0 0 0 - 0 0 - 0

Dvojhra mužov - Skupina C - koef. 4,2

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

 

1 2 3 4 5
1 Roman Zaboj R2 R3 R4 R5
2 Ľuboš Trembeckí R2 R4 R5 R1
3 Alexander Pillár R3 R4 R1 R2
4 Ľudovít Šipoš R4 R5 R1 R3
5 Miroslav Francisci R5 R1 R2 R3

Tabuľka - Skupina C

Standings Pts Pl. Games Points
1 Roman Zaboj 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ľuboš Trembeckí 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Alexander Pillár 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ľudovít Šipoš 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Miroslav Francisci 0 0 0 - 0 0 - 0

 

 

Dvojhra mužov - Skupina D - koef. 3,8

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Marian Rosenberger R2 R3 R4 R5
2 Ján Mendel R2 R4 R5 R1
3 Radislav Kniš R3 R4 R1 R2
4 Martin Tomka R4 R5 R1 R3
5 Martin Uličný R5 R1 R2 R3


Tabuľka - Skupina D

Standings Pts Pl. Games Points
1 Marian Rosenberger 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ján Mendel 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Radislav Kniš 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Martin Tomka 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Martin Uličný 0 0 0 - 0 0 - 0

Dvojhra mužov - Skupina E - koef. 3,4

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Miroslav Grega R2 R3 R4 R5
2 Róbert Richtárik R2 R4 R5 R1
3 Maroš Kandra R3 R4 R1 R2
4 Peter Halas R4 R5 R1 R3
5 Ladislav Straka R5 R1 R2 R3

Tabuľka - Skupina E

Standings Pts Pl. Games Points
1 Martin Tomka 7 4 7 - 4 205 - 186
2 Martin Uličný 6 3 6 - 2 158 - 126
3 Miroslav Grega 5 3 5 - 3 147 - 126
4 Róbert Richtárik 5 4 5 - 6 201 - 215
5 Maroš Kandra 0 4 0 - 8 118 - 176

Dvojhra mužov - Skupina F / koef. 3,0

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Igor Masrna R2 R3 R4 R5
2 Milan Miňo R2 R4 R5 R1
3 Juraj Konečný R3 R4 R1 R2
4 Milan Lenart R4 R5 R1 R3
5 Viliam Lorinc R5 R1 R2 R3

Tabuľka - Skupina F

 

Standings Pts Pl. Games Points
1 Igor Masrna 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Milan Miňo 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Juraj Konečný 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Milan Lenart 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Viliam Lorinc 0 0 0 - 0 0 - 0

 

Dvojhra mužov - Skupina G - koef. 2,6

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Štefan Pčola R2 R3 R4 R5
2 Matej Nižník R2 R4 R5 R1
3 Ladislav Mikulszký R3 R4 R1 R2
4 Miroslav Dolanský R4 R5 R1 R3
5 Peter Lemesányi R5 R1 R2 R3

 

Tabuľka - Skupina G

Standings Pts Pl. Games Points
1 Štefan Pčola 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Matej Nižník 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ladislav Mikulszký 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Miroslav Dolanský 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Lemesányi 0 0 0 - 0 0 - 0

Dvojhra mužov - Skupina H - koef. 2,2

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Tomáš Piliarkin R2 R3 R4 R5
2 Milan Zásadný R2 R4 R5 R1
3 Martin Hrotek R3 R4 R1 R2
4 Zdeno Zubák R4 R5 R1 R3
5 Tomáš Hudák R5 R1 R2 R3


Tabuľka - Skupina H

Standings Pts Pl. Games Points
1 Tomáš Piliarkin 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Milan Zásadný 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Martin Hrotek 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Zdeno Zubák 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Tomáš Hudák 0 0 0 - 0 0 - 0

 

Dvojhra mužov - Skupina I / koef. 1,8

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Dušan Javnický R2 R3 R4 R5
2 Peter Zagiba R2 R4 R5 R1
3 Lukáš Labaš R3 R4 R1 R2
4 Matej Ivan R4 R5 R1 R3
5 Juraj Jurišin R5 R1 R2 R3

 

Tabuľka - Skupina I

Standings Pts Pl. Games Points
1 Dušan Javnický 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Zagiba 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Lukáš Labaš 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Matej Ivan 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Juraj Jurišin 0 0 0 - 0 0 - 0

 

Dvojhra mužov - Skupina J / koef. 1,4

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Miroslav Nozicka R2 R3 R4 R5
2 Matúš Hudák R2 R4 R5 R1
3 Jozef Kaščák R3 R4 R1 R2
4 Peter Kováč R4 R5 R1 R3
5 Radovan Tomaško R5 R1 R2 R3

 

Tabuľka - Skupina J

Standings Pts Pl. Games Points
1 Miroslav Nozicka 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Matúš Hudák 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Jozef Kaščák 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Kováč 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Radovan Tomaško 0 0 0 - 0 0 - 0

Dvojhra mužov - Skupina K / koef. 1,0

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

 

1 2 3 4 5
1 Roman Gűrtler R2 R3 R4 R5
2 Patrik Kuchár R2 R4 R5 R1
3 Tomáš Mergleský R3 R4 R1 R2
4 Branislav Šándor R4 R5 R1 R3
5 Peter Štofaník R5 R1 R2 R3

Tabuľka - Skupina I

Standings Pts Pl. Games Points
1 Roman Gűrtler 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Patrik Kuchár 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Tomáš Mergleský 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Branislav Šándor 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Štofaník 0 0 0 - 0 0 - 0

 

Dvojhra žien

Dvojhra žien - Skupina A / koef. 1,0

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Zuzana Andrášová R2 R3 R4 R5
2 Veronika Kravčáková R2 R4 R5 R1
3 Adriana Krotká R3 R4 R1 R2
4 Vlasta Pillárová R4 R5 R1 R3
5 Zuzana Ruščinová R5 R1 R2 R3

 

Tabuľka - DŽ Skupina A

Standings Pts Pl. Games Points
1 Zuzana Andrášová 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Veronika Kravčáková 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Adriana Krotká 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Vlasta Pillárová 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Zuzana Ruščinová 0 0 0 - 0 0 - 0

 
 

Zmiešaná štvorhra

MIX Skupina A - koef.1,4

Tournament Online - Badminton Tournament Planner


1 2 3 4
1 Branislav Šándor
Beáta Ružičková
R2 R3 R1
2 Henrich Bruoth
Adriana Krotká
R2 R1 R3
3 Milan Miňo
Zuzana Andrášová
R3 R1 R2
4 Alexander Pillár
Vlasta Pillárová
R1 R3 R2
 

Tabuľka - MIX skupina A

Standings Pts Pl. Games Points
1 Branislav Šándor
Beáta Ružičková
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Henrich Bruoth
Adriana Krotká
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Milan Miňo
Zuzana Andrášová
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Alexander Pillár
Vlasta Pillárová
0 0 0 - 0 0 - 0

MIX Skupina B - koef.1,0

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4
1 Peter Stantien
Daniela Tomčková
R2 R3 R1
2 Miroslav Francisci
Jana Francisciová
R2 R1 R3
3 Stanislav Adam
Kornélia Adamová
R3 R1 R2
4 Peter Kal
Mária Szabóová
R1 R3 R2

Tabuľka - MIX skupina B

Standings Pts Pl. Games Points
1 Peter Stantien
Daniela Tomčková
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Miroslav Francisci
Jana Francisciová
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Stanislav Adam
Kornélia Adamová
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Kal
Mária Szabóová
0 0 0 - 0 0 - 0