Partneri KABL

Ročník 2017 / 2018 - 4.kolo
 
Trvanie kola: 5.12.2017 - 15.1.2018
 
Do ukončenia kola ostáva:
 
 
Výsledky doplnené: 


Kolo môžete sledovať aj na stránke tournamentsoftware

Hráči boli zaradení do skupín podľa výsledkov uplynulého kola a odchodov hráčov z ligy. 


Hráči, ktorí z ligy odišli: Ladislav Pčola, Vladimír Pjecha, Natália Antušová, Diana Šebestová, Marieta Brehovská, Markéta Lachytová 

V lige vítame: Radovan Tomaško, Milan Zásadný
 
Kolo neodohrá:

Prosím odstupujúcich hráčov, aby svoje rozhodnutie oznámili riadiacemu súťaže vždy pred vyhlásením nového kola.

Prihlasovanie do ligy je priebežné, hráč bude vždy doplnený do nasledujúceho kola ligy.
 

Dvojhra mužov

Dvojhra mužov - Skupina A / koef. 4,6

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Peter Sand R2 R3 R4 R5
2 Ondrej Adamec R2 R4 R5 R1
3 Andrej Abelovsky R3 R4 R1 R2
4 Roman Kovács R4 R5 R1 R3
5 Marcel Buchala R5 R1 R2 R3


Tabuľka - Skupina A

Standings Pts Pl. Games Points
1 Peter Sand 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ondrej Adamec 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Andrej Abelovsky 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Roman Kovács 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Marcel Buchala 0 0 0 - 0 0 - 0

Dvojhra mužov - Skupina B / koef.4,2

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

 

1 2 3 4 5
1 Miroslav Lukáč R2 R3 R4 R5
2 Vladimír Jankovič R2 R4 R5 R1
3 Martin Margicin R3 R4 R1 R2
4 Róbert Töviš R4 R5 R1 R3
5 Matúš Palenčík R5 R1 R2 R3

Tabuľka - Skupina B

Standings Pts Pl. Games Points
1 Miroslav Lukáč 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Vladimír Jankovič 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Martin Margicin 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Róbert Töviš 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Matúš Palenčík 0 0 0 - 0 0 - 0


Dvojhra mužov - Skupina C - koef. 3,8

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

 

 

1 2 3 4 5
1 Ľuboš Trembeckí R2 R3 R4 R5
2 Ľudovít Šipoš R2 R4 R5 R1
3 Ondrej Turis R3 R4 R1 R2
4 Martin Halecký R4 R5 R1 R3
5 Roman Zaboj R5 R1 R2 R3

Tabuľka - Skupina C

Standings Pts Pl. Games Points
1 Ľuboš Trembeckí 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ľudovít Šipoš 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ondrej Turis 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Martin Halecký 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Roman Zaboj 0 0 0 - 0 0 - 0

 

 

Dvojhra mužov - Skupina D - koef. 3,4

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Radislav Kniš R2 R3 R4 R5
2 Matus Biroscak R2 R4 R5 R1
3 Marian Rosenberger R3 R4 R1 R2
4 Peter Dančák R4 R5 R1 R3
5 Alexander Pillár R5 R1 R2 R3


Tabuľka - Skupina D

Standings Pts Pl. Games Points
1 Radislav Kniš 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Matus Biroscak 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Marian Rosenberger 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Dančák 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Alexander Pillár 0 0 0 - 0 0 - 0

Dvojhra mužov - Skupina E - koef. 3,0

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Miroslav Grega R2 R3 R4 R5
2 Martin Tomka R2 R4 R5 R1
3 Ján Mendel R3 R4 R1 R2
4 Maroš Kandra R4 R5 R1 R3
5 Milan Miňo R5 R1 R2 R3


Tabuľka - Skupina E

Standings Pts Pl. Games Points
1 Miroslav Grega 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Martin Tomka 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ján Mendel 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Maroš Kandra 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Milan Miňo 0 0 0 - 0 0 - 0

Dvojhra mužov - Skupina F / koef. 2,6

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Juraj Konečný R2 R3 R4 R5
2 Matej Nižník R2 R4 R5 R1
3 Miroslav Francisci R3 R4 R1 R2
4 Róbert Richtárik R4 R5 R1 R3
5 Viliam Lorinc R5 R1 R2 R3

Tabuľka - Skupina F

Standings Pts Pl. Games Points
1 Juraj Konečný 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Matej Nižník 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Miroslav Francisci 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Róbert Richtárik 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Viliam Lorinc 0 0 0 - 0 0 - 0

 

Dvojhra mužov - Skupina G - koef. 2,2

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Igor Masrna R2 R3 R4 R5
2 Peter Lemesányi R2 R4 R5 R1
3 Martin Uličný R3 R4 R1 R2
4 Peter Halas R4 R5 R1 R3
5 Miroslav Dolanský R5 R1 R2 R3

 

Tabuľka - Skupina G

Standings Pts Pl. Games Points
1 Igor Masrna 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Lemesányi 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Martin Uličný 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Halas 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Miroslav Dolanský 0 0 0 - 0 0 - 0

Dvojhra mužov - Skupina H - koef. 1,8

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Tomáš Piliarkin R2 R3 R4 R5
2 Pavol Salgari R2 R4 R5 R1
3 Ladislav Straka R3 R4 R1 R2
4 Milan Lenart R4 R5 R1 R3
5 Štefan Pčola R5 R1 R2 R3Tabuľka - Skupina H

Standings Pts Pl. Games Points
1 Tomáš Piliarkin 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Pavol Salgari 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ladislav Straka 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Milan Lenart 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Štefan Pčola 0 0 0 - 0 0 - 0

 

Dvojhra mužov - Skupina I / koef. 1,4

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Dušan Javnický R2 R3 R4 R5
2 Matúš Hudák R2 R4 R5 R1
3 Ladislav Mikulszký R3 R4 R1 R2
4 Peter Zagiba R4 R5 R1 R3
5 Lukáš Labaš R5 R1 R2 R3

 

Tabuľka - Skupina I

Standings Pts Pl. Games Points
1 Dušan Javnický 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Matúš Hudák 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Ladislav Mikulszký 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Zagiba 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Lukáš Labaš 0 0 0 - 0 0 - 0

 

Dvojhra mužov - Skupina J / koef. 1,0

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4
1 Martin Hrotek R2 R3 R1
2 Tomáš Mihalčiak R2 R1 R3
3 Radovan Tomaško R3 R1 R2
4 Milan Zásadný R1 R3 R2

 

Tabuľka - Skupina J

Standings Pts Pl. Games Points
1 Martin Hrotek 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Tomáš Mihalčiak 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Radovan Tomaško 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Milan Zásadný 0 0 0 - 0 0 - 0

 

Dvojhra žien

Dvojhra žien - Skupina A / koef. 1,4

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4 5
1 Zuzana Andrášová R2 R3 R4 R5
2 Veronika Kravčáková R2 R4 R5 R1
3 Adriana Krotká R3 R4 R1 R2
4 Vlasta Pillárová R4 R5 R1 R3
5 Zuzana Ruščinová R5 R1 R2 R3

 

Tabuľka - DŽ Skupina A

Standings Pts Pl. Games Points
1 Zuzana Andrášová 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Veronika Kravčáková 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Adriana Krotká 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Vlasta Pillárová 0 0 0 - 0 0 - 0
1 Zuzana Ruščinová 0 0 0 - 0 0 - 0

 
 

Zmiešaná štvorhra

MIX Skupina A - koef.1,4

Tournament Online - Badminton Tournament Planner


1 2 3 4
1 Branislav Šándor
Beáta Ružičková
R2 R3 R1
2 Miroslav Francisci
Jana Francisciová
R2 R1 R3
3 Henrich Bruoth
Adriana Krotká
R3 R1 R2
4 Peter Stantien
Daniela Tomčková
R1 R3 R2

 

Tabuľka - MIX skupina A

Standings Pts Pl. Games Points
1 Branislav Šándor
Beáta Ružičková
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Miroslav Francisci
Jana Francisciová
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Henrich Bruoth
Adriana Krotká
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Stantien
Daniela Tomčková
0 0 0 - 0 0 - 0

MIX Skupina B - koef.1,0

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

1 2 3 4
1 Alexander Pillár
Vlasta Pillárová
R2 R3 R1
2 Milan Miňo
Zuzana Andrášová
R2 R1 R3
3 Stanislav Adam
Kornélia Adamová
R3 R1 R2
4 Peter Kal
Mária Szabóová
R1 R3 R2

Tabuľka - MIX skupina B

Standings Pts Pl. Games Points
1 Alexander Pillár
Vlasta Pillárová
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Milan Miňo
Zuzana Andrášová
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Stanislav Adam
Kornélia Adamová
0 0 0 - 0 0 - 0
1 Peter Kal
Mária Szabóová
0 0 0 - 0 0 - 0